دستگاه اپیلاسیون

دستگاه اپیلاسیون - Epilation machine

دستگاه های گرم کردن موم گرم :
دستگاه قابلمهای وکس که به صورت تک قابلمه یا دو قابلمه ای در بازار عرضه شده است.
دستگاه تک , دو یا سه خشابی برای گرم کردن موم خشابی

دستگاه اپیلاسیون 

( 7 محصول وجود دارد )

جستجوی پیشرفته

فیلترهای فعال:
    موجود بودن

    پیگیری سفارش

    کد مرجع خود را وارد کنید