اکسیدان و مکمل های رنگ مو

اکسیدان و مکمل های رنگ مو - oxy cream

انواع اکسیدان
اکسیدان شماره 1 یا %6 یا 20 حجمی که قدرت دو یا سه درجه روشن کنندگی را دارد .
اکسیدان شماره 2 یا %9 یا 30 حجمی که قدرت سه تا 5 درجه روشن کنندگی را دارد.
اکسیدان شماره 3 یا %12 یا 40 حجمی که فقط برای دکلره استفاده می شود.
تمام رنگ مو های 1 تا 6 را که نیاز به پوشش موهای سفید است را با اکسیدان %6 مخلوط می کنیم در غیر اینصورت رنگ مو خصوصا 5 و 6 پوشش چندانی ندارد و خیلی زود بعد از چندبار شستشو دوباره روشن می شود. ضمنا با استفاده از اکسیدان 6 درصد آسیب کمتری به موها می رسد.

اکسیدان و مکمل های رنگ مو 

( 48 محصول وجود دارد )
در صفحه

پیگیری سفارش

کد مرجع خود را وارد کنید