توجه :

با توجه به شرایط فعلی کشور  و حجم بسیار زیاد سفارشات، تمام سفارشات از 16 ام در حال پردازش میباشد و به نوبت ارسال میگردد
بدین جهت از مشتریان گرامی درخواست داریم صبور باشند
(شماره مرسوله رو میتونید از صفحه اینستاگرام دریافت کنید)

https://www.instagram.com/Homehrshop

همچنین بعد از تحویل سفارش به اداره پست، شماره مرسوله پیامک میگردد

با تشکر از صبوریتان، فروشگاه هومهر