کانسیلر ( کرم پوشش دهنده دور چشم )

کرمهای پوشش دهنده دور چشم که به صورت مدادی ، رژی و مایع هستند و مخصوص پوشش تیرگی های دور چشم و نقاطی که دارای تعادل رنگی و لکهای روی پوست صورت استفاده میشود.

کانسیلر ( کرم پوشش دهنده دور چشم ) 22 محصول وجود دارد

در صفحه