مرطوب کننده ها

‎کرم‌های مرطوب کننده

این کرم‌ها از سه طریق می‌توانند رطوبت پوست را تأمین نمایند:

1 –برخی با بر جای گذاردن یک لایه چرب بر روی پوست، مانع از دست رفتن آب پوست می‌شوند. (مانند وازلین )

2 – برخی کرم‌ها حاوی اجزاء جاذب رطوبت هستند که رطوبت را جذب و در خود نگه می‌دارند.

3 – برخی از کرم‌های مرطوب کننده حرفه‌ای ( مانند هیدرازن لانکوم )، سیستم آب رسانی دارند و مرتب آب به پوست می‌رسانند.

مرطوب کننده ها 73 محصول وجود دارد

در صفحه